ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Висина реда

Информатика и рачунарство

3. Форматирање табеле

Садржај лекције:
• Опсег или распон ћелија
• Промена ширине колоне и висине реда
• Преламање текста у ћелији
• Форматирање података и ћелија
• Уметање и уклањање редова и колона из радне табеле
• Замрзавање редова и колона
• Премештање и копирање редова, колона и ћелија