ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Величина текста

Информатика и рачунарство

29. Исписивање текста

Садржај лекције:
• Фонт, боја, величина и положај текста