ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Условна статистика

Информатика и рачунарство

6. Елементарне статистике, формуле, функције

Садржај лекције:
• Уграђене функције 
• Употреба основних функција
• Условна статистика
• Употреба формула
• Адресе ћелија у формулама