ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Унос текста

Информатика и рачунарство

3. Рад са текстом: унос и едитовање текста

Садржај лекције:
• Унос текста
• Дигитални правопис
• Уређивање и обликовање текстуалног документа
• Чување текстуалног документа