ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Уграђене функције

Информатика и рачунарство

31. Функције у програмском језику Пајтон

Садржај лекције:
• Уграђене функције,
• Дефинисање функција

6. Елементарне статистике, формуле, функције

Садржај лекције:
• Уграђене функције 
• Употреба основних функција
• Условна статистика
• Употреба формула
• Адресе ћелија у формулама