ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Учитавање података из удаљених ресурса

Информатика и рачунарство

26. Табеларно представљање података

Садржај лекције:
• Угњеждене листе
• Data Frame
• Учитавање табеле из докумената с рачунара