ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Учитавање ликова

Информатика и рачунарство

28. Чување ликова, позадина, звукова

Садржај лекције:
• Чување и учитавање ликова
• Чување и учитавање позадина и позорница,
• Чување и учитавање звукова