ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: SVG формат

Информатика и рачунарство

7. Креирање векторске графике

Садржај лекције:
• Цртање правоугоних и овалних облика
• Цртање правилних многоуглова, звезда и спирала
• Цртање линија
• Креирање текста