ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Стубичасти графикони

Информатика и рачунарство

24. Графичко представљање података

Садржај лекције:
• Визуелизација података