ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Снимање активности на екрану – Скринкаст (screencast)

Информатика и рачунарство

11. Снимање видео записа

Садржај лекције:
• Подешавање параметара видео-записа
• Покретање и заустављање -снимања