ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Скупови података

Информатика и рачунарство

17. Анализа података у Пајтону

Садржај лекције:
• Jupyter Notebook
• Радно окружење