ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Сетови

Информатика и рачунарство

34. Колекције података (скупови)

Садржај лекције:
• Сетови (скупови)
• Операције са сетовима