ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Ред

Информатика и рачунарство

5. Рад са табелама у програму за обраду текста

Садржај лекције:
• Уметање табеле у текстуални документ
• Форматирање табеле

1. Радно окружење програма за табеларне прорачуне

Садржај лекције:
• Прикупљање, обрада и анализа података
• Радно окружење програма за табеларне прорачуне
• Радна свеска, радни лист и радна табела
• Ћелија (поље), ред (врста), колона и опсег (распон) ћелија