ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Разгранати програми

Информатика и рачунарство

31. Циклуси

Садржај лекције:
• Понављање делова програма
• Блокови понављања у Скреч окружењу