ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Провидност и непровидност слоја

Информатика и рачунарство

4. Рад са сликама

Садржај лекције:
• Слојеви
• Додавање и брисање слојева
• Приказивање и сакривање слоја
• Подешавање непровидности, закључавање и стапање слојева