ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Пројекат

Информатика и рачунарство

23. Радно окружење програма Скреч

Садржај лекције:
• Инсталирање програмског језика Скреч
• Коришћење Скреч окружења на интернету
• Позорница
• Ликови
• Положај лика на позорници

22. Рачунарски програми

Садржај лекције:
• Рачунарски програми
• Визуелни програмски језик Скреч