ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Програми за снимање и репродукцију видео записа

Информатика и рачунарство

11. Снимање видео записа

Садржај лекције:
• Подешавање параметара видео-записа
• Покретање и заустављање -снимања

11. Снимање звука и видео записа

Садржај лекције:
• Снимање звука
• Репродуковање аудио материјала
• Снимање видео записа
• Репродуковање видео материјала