ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Правилно седење за рачунаром

Информатика и рачунарство

18. Коришћење дигиталних уређаја и здравље

Садржај лекције:
• Последице прекомерне употребе дигиталних уређаја
• Вежбе и поступци за очување здравља