ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Правила лепог понашања на Интернету

Информатика и рачунарство

17. Безбедно понашање на интернету

Садржај лекције:
• Лични и онлајн идентитет
• Одговорно понашање на интернету
• Дигитално насиље