ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Поравнање

Информатика и рачунарство

9. Рад са текстом

Садржај лекције:
• Унос текста
• Дигитални правопис
• Обрада текста у програмима за рад са текстом
• Уметање слике у текст