ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Покретање програма

Информатика и рачунарство

27. Креирање програма

Садржај лекције:
• Категорије блокова
• Блокови у програмском језику Scratch
• Повезивање блокова у програм