ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Подизање оловке

Информатика и рачунарство

29. Цртање у Скречу

Садржај лекције:
• Корњача графика