ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Подаци

Информатика и рачунарство

13. Отворени подаци

Садржај лекције:
• Веб портали
• Отворени подаци