ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Пивот табеле (изведене табеле)

Информатика и рачунарство

9. Изведене табеле

Садржај лекције
• Пивот табеле (изведене табеле)