ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Пасус

Информатика и рачунарство

4. Обликовање текста и слика

Садржај лекције:
• Форматирање карактера
• Форматирање пасуса
• Уметање слике и додавање текста на слику
• Исцртавање основних геометријских објеката

2. Рад са текстом – вежбање

Садржај лекције:
• Визуелна презентација текста – вежбање
• Логичка структура текста – вежбање
• Стилови – вежбање
• Преглед садржаја текстуалног документа – вежбање