ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Онлајн софтвери за анимације

Информатика и рачунарство

9. Анимиране слике

Садржај лекције:
• Појам анимације
• Традиционална и рачунарска анимација
• Креирање анимиране слике
• Уграђивање анимиране слике у мултимедијалну презентацију