ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Обрада видео записа

Информатика и рачунарство

8. Рад са видео записом

Садржај лекције:
• Основна обрада видео записа
• Претварање (конверзија) видео датотеке
• Основна обрада видео записа