ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Наредба Принт (Print)

Информатика и рачунарство

18. Радна свеска

Садржај лекције:
• Креирање радне свеске
• Затварање и отварање свезака
• Унос кода у ћелије и кретање кроз свеску