ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Наредба import pygame

Информатика и рачунарство

22. Библиотека Пајгејм

Садржај лекције:
• Инсталација и покретање библиотеке Пајгејм