ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Наредба “IF”

Информатика и рачунарство

24. Гранање

Садржај лекције:
• Гранање у програмима
• Наредба if
• Оператори поређења
• Логички тип податка
• Логички оператори