ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Међурезултати

Информатика и рачунарство

32. Променљиве

Садржај лекције:
• Променљиве
• Чување међурезултата