ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Логичка структура текста

Информатика и рачунарство

1. Рад са текстом

Садржај лекције:
• Визуелна презентација текста
• Логичка структура текста
• Стилови
• Преглед садржаја текстуалног документа