ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Линијски програм

Информатика и рачунарство

20. Програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Рачунарски програм
• Текстуални програмски језик Пајтон

18. Тесктуални програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Рачунарски програм
• Робот Карел