ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Кружни графикони

Информатика и рачунарство

25. Визуелизација података

Садржај лекције:
• Библиотека matplotlib
• Уређивање графикона

24. Графичко представљање података

Садржај лекције:
• Визуелизација података