ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Кретање кроз радне свеске

Информатика и рачунарство

18. Радна свеска

Садржај лекције:
• Креирање радне свеске
• Затварање и отварање свезака
• Унос кода у ћелије и кретање кроз свеску