ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Креирање мултимедијалне презентације

Информатика и рачунарство

9. Мултимедијалне презентације

Садржај лекције
• Појам мултимедијалне презентације
• Одлике квалитетне мултимедијалне презентације
• Креирање мултимедијалне презентације
• Форматирање презентације помоћу мастер слајда