ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Корњача графика

Информатика и рачунарство

29. Цртање у Скречу

Садржај лекције:
• Корњача графика

21. Решавање проблема

Садржај лекције:
• Решавање проблема
• Појам алгоритма

19. Корњача графика

Садржај лекције:
• Библиотека – корњача (turtle)

20. Корњача графика и понављање

Садржај лекције:
• Корњача графика
• Понављање у програмима
• Петља for
• Условна понављања
• Петља while