ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Канта за отпатке (Recycle Bin)

Информатика и рачунарство

5. Организација података на рачунару

Садржај лекције:
• Креирање фасцикли
• Копирање и премештање датотека и фасцикли
• Промена имена датотека и фасцикли
• Проналажење датотека и фасцикли