ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Груписање података

Информатика и рачунарство

8. Груписање података и групна статистика

Садржај лекције:
• Функција SUBTOTAL
• Уметање међувредности