ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Груписање података по одређеном критеријуму

Информатика и рачунарство

32. Груписање података и анализе

Садржај лекције:
• Груписање података
• Анализа података