ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Гранање

Информатика и рачунарство

24. Гранање

Садржај лекције:
• Гранање у програмима
• Наредба if
• Оператори поређења
• Логички тип податка
• Логички оператори

19. Гранање

Садржај лекције:
• Гранање у програмима
• Наредбе if..else
• Наредбе if..elif..else