ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Графикон

Информатика и рачунарство

8. Визуелизација података

Садржај лекције:
• Израда графикона
• Уређивање графикона