ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Филтери (Ефекти)

Информатика и рачунарство

5. Рад са сликама 2

Садржај лекције:
• Алати за одабирање дела слике
• Промена нивоа обојености, осветљености и контраста
• Филтери
• Основне геометријске трансформације слике
• Аутоматска обрада већег броја дигиталних слика