ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Екстензија

Информатика и рачунарство

5. Организација података на рачунару

Садржај лекције:
• Креирање фасцикли
• Копирање и премештање датотека и фасцикли
• Промена имена датотека и фасцикли
• Проналажење датотека и фасцикли

2. Рад са датотекама на различитим уређајима

Садржај лекције
• Креирање, чување и проналажење датотека:
• Копирање и пренос података са екстерних уређаја и меморија на дигитални уређај
• Оранизација датотека и фасцикли у облаку података