ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Домен

Информатика и рачунарство

11. Појам рачунарске мреже

Садржај лекције:
• Рачунарске мреже
• Интернет протоколи
• Интернет домени
• Интернет адресе
• Врсте интернет сервиса