ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Додела вредности променљивој

Информатика и рачунарство

18. Програмски језик Пајтон

Садржај лекције:
• Променљиве
• Додела вредности променљивој
• Приказивање вредности променљиве