ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Додавање врсте

Информатика и рачунарство

28. Модификације табеле

Садржај лекције:
• Додавање редова и колона у табелу
• Брисање редова и колона из табела