ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Дељење ћелије (Split cells)

Информатика и рачунарство

5. Рад са табелама у програму за обраду текста

Садржај лекције:
• Уметање табеле у текстуални документ
• Форматирање табеле