ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Дебљина линије

Информатика и рачунарство

29. Цртање у Скречу

Садржај лекције:
• Корњача графика