ул. Владе Јовановића 52
ИШЈ Добрић

Ознака: Чување звучних датотека

Информатика и рачунарство

7. Рад са звучним записом

Садржај лекције:
• Основна обрада звучног записа
• Претварање (конверзија) типа звучне датотеке
• Основна обрада видео записа